Back To Top

24 Temmuz 2022

Karadağ nerede? Karadağ hangi ülkedir? Karadağ haritadaki yeri neresi? Karadağ nüfusu kaçtır?

By
  • 0

Balkanlar’da bulunan Karadağ‘ın, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alıyor. Pekala, Karadağ nerededir? Karadağ neresi? Karadağ hangi ülkedir? Karadağ haritadaki yeri neresi? Karadağ nüfusu kaçtır? Karadağ hangi ülkeden ayrılmıştır? Sırbistan-Karadağ tıpkı ülke mi?

KARADAĞ NEREDE?

Balkanlar’da bulunan Karadağ’ın, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alıyor.. Başşehri, Podgorica’dır. Anayasasında Karadağ “demokratik, refah ve çevreci bir ülke” olarak tanımlanır.

Eski Yugoslavya’yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olan Karadağ, Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra, Sırbistan zoruyla Yugoslavya’ya katıldı. 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturuldu. Karadağ, 21 Mayıs 2006’da yapılan referandumla bağımsız olma kararı almıştır. 3 Haziran 2006’da ise Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ’ın bağımsızlığını ilân etti.

KARADAĞ HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Karadağ, Avrupa kıtasında bulunan bir ülkedir. Haritadaki yeri aşağıdaki üzeredir:

KARADAĞ LİSANI NEDİR?

Osmanlı’dan sonra sık sık diğer ülkelerin hakimiyeti altında kalan Karadağ, 8 Haziran 2006 yılında bağımsız olarak tanındı. Müslüman kitle ülkede en az nüfus olarak göze çarparken, Ortodoks Hristiyanlık Karadağ’daki baskın din halidir. Fakat hem İslam hem de Katolik Hristiyanlığın çok sayıda inananı var. Baskın Kilise, Sırp Ortodoks Kilisesi’dir, lakin Karadağ Ortodoks Kilisesi’ni oluşturan izler mevcut.

Ülkede hakim lisanlar ise şöyle; en ağır konuşulan lisan Karadağca/Sırpça iken, Boşnakça, Arnavutça, Hırvatça’da hakim lisanla ortasında yer alıyor.

KARADAĞ TARİHİ

Karadağ’ın eski halkı Arnavutlardan oluşur. VII. yüzyılda İmparator Herakliyus vaktinde, Sırplar da oraya yerleştirilmiştir. Osmanlılar, Rumeli’ye geçip fetihlere giriştikleri sıralarda Karadağ, Venedik Cumhuriyeti’nin tabiiyetinde idi. Osmanlı Devleti’nin Karadağ’daki fetihleri Sultan I. Murad devrine rastlar. Çünkü birinci Osmanlı-Karadağ çatışması da I. Murat periyodunda yaşanmıştır. İkinci Osmanlı-Karadağ çatışması Sultan I. Bayezid periyodunda olmuştur. Bu seferde Osmanlı kuvvetleri Üsküp’ten çıkıp Zveçan ve Yeleç üzerinden Lim ve Tara ırmaklarına kadar ulaşmıştır. Osmanlı Devleti’nin Karadağ’daki asıl fetihleri ise Fatih Sultan Mehmet periyodunda olmuştur. Aslında Osmanlı Karadağ’ı tam olarak hakimiyetine almadı. Fatih, Karadağ’a bir nevi özerklik statüsü verdi ve bu durum Karadağlılar tarafından 1878 yılında Osmanlı’dan ayrılana kadar kullanıldı. Karadağlılar Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girişinden itibaren çok sayıda isyan çıkartmışlardır. Bununla birlikte Hersek isyanına da dayanak vermişlerdir.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusya’nın yanında yer alan Karadağ, Osmanlı ordusunun kıymetli bir kısmını Balkanlarda meşgul etmiş ve savaşın Rusya lehine dönmesinde büyük bir etken olmuştur. Savaş sonrası imzalanan Ayastefanos ve çabucak akabinde Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan Karadağ, böylelikle devletler platformunda yerini almıştır. Bağımsızlığını kazanmasının akabinde onu birinci tanıyan Osmanlı Devleti olmuştur. Bağımsızlıkla birlikte Osmanlı Devleti ile diplomatik münasebetler sürat kazanmış ve çok değerli basamaklar kaydedilmiştir. Bu devirde iki devlet alakalarının güzel bir seviyeye gelmesinde, hiç elbet II. Abdülhamid’in Balkan siyasetinde sergilediği tutumun kıymetli bir rolü vardır. ıı. Abdülhamid devrinde, 30 yılı aşkın bir mühlet, küçük hudut çatışmaları bir kenara bırakılırsa, iki devlet ortasında barışın hakim olduğu bir süreç göze çarpmaktadır. Haberler.com sizler için en hakikat bilgileri araştırıyor. Yanlışsız kaynak için gerçek yerdesiniz.

II. Abdülhamid periyodunda İstanbul Büyükçekmece başta olmak üzere Zonguldak Ereğli üzere yerlerde, taş personeli, kuyucu, maden emekçisi, bekçilik vb. iş kollarında çalışan Karadağlıların sayısında artış görülmüştür. Bunun yanında İstanbul’daki okullarda şahsen Abdülhamid’in bursuyla okuyan Müslüman ve Hristiyan Karadağlıların sayısı değerli bir düzeye ulaşmıştır. Türkiye’de yaşayan Boşnakların değerli bir kısmı 1910’lu yıllarda Karadağ’dan gelmiştir. 5 Haziran 2017 tarihinde NATO’ya katıldı. Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Prev Post

Mesut Özil, Başakşehir’de! Yıldız futbolcunun yarın kontrat imzalaması bekleniyor

Next Post

Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

post-bars

Leave a Comment